Vejledning

Ejendommen i relation til Lokalplan 051

Bebyggelsens ydre fremtræden – Klik her

Matrikelkort af 15. oktober 2019 – Klik her

Huset

Salgsbrochure anno 1971 – Klik her

UNIC 119 Normalsnit og beskrivelse – Klik her

UNIC 119 Plan, snit og facader – Klik her

UNIC 119 Oprindelige idegrundlag fra arkitekten – Klik her

Vinduer

Under udarbejdelse

Tag

Tagløsning – Klik her

Udhus

Under udarbejdelse

Udestue

Under udarbejdelse

Tilbygning og kælder

Tilbygning generelt – Klik her

Udhus eller tilbygning – Klik her

Tilbygning i carportområdet – Klik her

Kælder – eksempel fra 1970-erne – Klik her

Farver

Under udarbejdelse

Luftvarme

Under udarbejdelse

Varmepumper

Foreløbigt om varmepumper – Klik her

Filtre

Under udarbejdelse

Træer

Under udarbejdelse

Forhaver

Under udarbejdelse

BBR

Under udarbejdelse

BedreBolig 2014

MacDonald 1 – Klik her

MacGregor 11 – Klik her

MacGregor 13 – Klik her

Isolering

Isolering – Klik her

Parkering i Klanparken

Parkering – Klik her